OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pravidla zpracování osobních údajů UASHMAMA SK CZ - PAPER BAGS sro

1. Informace o UASHMAMA SK CZ

1.1.Tato pravidla zpracování osobních údajů společnosti PAPER BAGS s ro IČO: 48 069 752, se sídlem Nitra, Moyzesova 9, PSČ 94901, Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl : Sro, vložka číslo : 10265 pouze „PAPER BAGS“ upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.uashmama.cz (dále jen webové stránky) zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků UASHMAMA, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník “)

1.2.UASHMAMA působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

1.3.UASHMAMA jmenovala pověřencem pro ochranu osobních údajů, kterým je: Natália Kurucová, uashmama@uashmama.sk, tel.: 0903455130.

2. Jaké údaje zpracováváme?

2.1.Údaje poskytnuté zákazníky. Na UASHMAMA zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na UASHMAMA nebo při vytvoření Vaší objednávky.

2.2.Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu av případě zákazníků také jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například adresu doručení/zaměstnání nebo poznámku o možných časech doručení.

2.3.ÚDAJE Z FACEBOOKU Pokud pro registraci využijete sociální síť Facebook, umožníte UASHMAMA také přístup k Vašemu veřejnému profilu, datu narození, údajům o aktuálním místě pobytu a emailové adrese. Součástí Vašeho veřejného profilu na Facebooku je Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace dle vašeho nastavení

2.4. UDAJE ZÍSKÁNĚ PROSTŘEDNICTVÍM COOKIES Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá UASHMAMA informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává UASHMAMA údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

2.5.UASHMAMA nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání nebo víře a pod.

3. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

3.1.Pro vyřízení Vaší objednávky, tzn. k plnění smlouvy mezi UASHMAMA a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje veškeré činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud údaje nejsou poskytnuty nemůže UASHMAMA vyřídit Vaši objednávku.

3.2.Pro nabídku našich produktů zákazníkům UASHMAMA formou obchodních sdělení využívá UASHMAMA především emailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo pro zasílání SMS. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste na UASHMAMA již zakoupili. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů UASHMAMA v podobě omezeného přímého marketingu. UASHMAMA tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po vstupu těchto pravidel v platnost v rámci objednávky na UASHMAMA zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas UASHMAMA udělujete v průběhu registrace na UASHMAMA nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním oznámení nebo v nastavení uživatelského účtu. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů UASHMAMA.

3.3.Pro nabídku našich produktů a propagaci UASHMAMA formou obchodních sdělení zasílaných uživatelem využívá UASHMAMA především e-mailovou adresu Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, ai v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky . Souhlas UASHMAMA udělujete v průběhu registrace na UASHMAMA nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Upozorňujeme, že registraci na UASHMAMA mohou provádět pouze osoby starší 15 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním oznámení nebo v nastavení uživatelského účtu.

3.4.Pro lepší cílení reklamy a propagace UASHMAMA zpracovává UASHMAMA při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává UASHMAMA statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě pak lze lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované.

4. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

4.1. Uživatelé i zákazníci UASHMAMA mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

-kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo

-namítat proti zpracování osobních údajů v UASHMAMA na e-mailové adrese uashmama@uashmama.sk nebo

-prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

5. Kdo má přístup k údajům?

5.1.V první řadě jsou osobní údaje zpracovávány UASHMAMA a jejími pracovníky Všechny osoby, které mají přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s UASHMAMA. UASHMAMA dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatelů. Zpracovatelem je každý orgán, který zpracovává osobní údaje pro UASHMAMA pro účely a způsobem, které UASHMAMA stanovuje. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které UASHMAMA využívá, patří:

účetní systém POHODA Stormware

přepravní společnosti - Česká pošta, as, Česká pošta as, Direct Parcel Distribution SK/CZ, s. r. o.,

Google LLC (nástroje pro on-line marketing)

Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)

Seznam.cz, as (nástroje pro on-line marketing)

6. Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1.UASHMAMA zpracovává osobní údaje pro účely plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona UASHMAMA následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2.Obchodní oznámení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní oznámení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Potom UASHMAMA požádá o udělení nového souhlasu.

6.3.Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává UASHMAMA po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tzn. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

6.4.Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí UASHMAMA pouze v případě, že je to nezbytné ke splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na UASHMAMA vztahují.

7. Jaká jsou vaše práva?

7.1.V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na UASHMAMA a požadovat:

-Informace ohledně osobních údajů, které UASHMAMA zpracovává, o účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo UASHMAMA. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.

Přístup k údajům, které jste poskytli UASHMAMA, ať už v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám UASHMAMA potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny spolu s informacemi o jejich zpracování.

Opravu osobních údajů, jsou-li jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může UASHMAMA správně vyřídit Vaši objednávku.

Vysvětlení a odstranění nevyhovujícího stavu (např. blokaci, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů),

pokud se domníváte, že UASHMAMA zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již UASHMAMA nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek UASHMAMA Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.

Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od UASHMAMA k jinému subjektu, kdy UASHMAMA předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci dle Vašeho přání.

7.2. Dále mohou zákazníci UASHMAMA vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na základě které UASHMAMA okamžitě ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

7.3.Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů

8.Bezpečnost

8.1.UASHMAMA dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). UASHMAMA klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2.Všechny osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany UASHMAMA pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

9. Kontakt

9.1.S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na UASHMAMA emailem na adresu uashmama@uashmama.sk, nebo na telefonním čísle 0903455130.

10. Účinnost

10.1.Tato pravidla jsou účinná od 20. 5. 2018.