REKLAMAČNÍ PROTOKOL

Reklamační protokol                                                                     

                                               

Kupující:

Jméno/firma............................................... .................................................. .................................................. ...................

Adresa:................................................ .................................................. .................................................. ..........................

IČO: ................................................ .................................................. .................................................. ..............................

telefon:................................................ .................................................. .................................................. .........................

e-mail:.............................................. .................................................. .................................................. .............................

Prodávající:

Jméno / Obchodní jméno: Paper bags sro

Adresa: Moyzesova 9, Nitra 94901, Slovensko

IČ: 48 069 752
telefon: 00421903455130, e-mail: uashmama@uashmama.sk

Adresa k zaslání reklamovaného zboží: Paper bags sro, Moyzesova 9, Nitra 94901, Slovensko

 

Tímto reklamuji níže uvedené zboží s popisem závady:

 

Název zboží:............................................... .................................................. .................................................. ..........

Zakoupeno dne:............................................... .................................................. .................................................. .........

Číslo faktury:............................................... .................................................. .................................................. ...........

Popis závady:

.................................................. .................................................. .................................................. .............................

.................................................. .................................................. .................................................. .............................

.................................................. .................................................. .................................................. .............................

Datum: Podpis kupujícího:

Vyjádření prodávajícího:

Výše uvedené zboží jsme přijali k reklamaci. Na základě prověření stavu a podle našeho názoru

BYLA* NEBYLA* reklamace opodstatněná.

Návrh řešení:

.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .....................................

Datum: Podpis prodávajícího: