OBCHODNÉ PODMIENKY

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.uashmama.sk. Účelom týchto Obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.uashmama.sk je:

PAPER BAGS s.r.o.

Moyzesova 9, Nitra 94901

IČO: 48069752

DIČ: 2120005195

IČ DPH: SK2120005195

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené Obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Všetky objednávky prijaté cez internetovú stránku www.uashmama.sk považujeme za záväzné. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v e-maily, ktorý dostane po potvrdení objednávky a následne vo vystavenej faktúre. Pre telefonické objednávky platí cena, ktorá je uvedená na stránkach www.uashmama.sk v deň objednania tovaru. V prípade platby v CZK sa cena prepočítava aktuálnym kurzom NBS v deň vystavenia faktúry.

Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. V takomto prípade bude kupujúci okamžite informovaný.

2. CENA

Pre nakupovanie platia ceny uvedené na stránkach UASHMAMA. Sú to ceny konečné, teda vrátane DPH 20 %, ktorá je definovaná zákonom o dani z pridanej hodnoty pre predaj tovaru. Ak je niektorá z cien uvedená ako akcia, neváhajte a využite ju. Akcie sú totiž obmedzené jednak časovo, jednak počtom kusov výrobku, na ktorý sa akcia viaže. K cenám sa pri uzatváraní objednávky prirátava cena dopravy + balného a prípadne cena platby kartou, ak si zvolíte túto možnosť dodania tovaru. Pri dobierke budete platiť za tovar pri jeho prevzatí u kuriéra GLS. Ostatné formy dodania objednaného tovaru platíte vopred. U kuriéra môžete platiť aj cez terminál platobnou kartou. v EUR aj CZK. Platbu za objednávku môžete vykonať cez platobnú príkaz, kartou VISA ale si môžete nechať zaslať tovar na dobierku.

3. OBJEDNÁVKA

Samotný nákup zrealizujete pomocou výberu produktu a kliknutím na ikonku "Košík".  Tovar z košíka môžete kedykoľvek odstrániť. Po ukončení výberu otvoríte váš nákupný košík a dostanete sa do vášho nákupného košíka, pokračujete ďalej "Pristúpiť k objednávke". Potom si vyplníte adresu doručenia, pokračujete výberom spôsobu dopravy a platby. V časti doprava a platba si vyberiete kliknutím na požadovanú ikonu dopravy a platby. Prosíme, zadajte aj telefónne číslo pre potreby kuriéra a email, kde Vám bude potvrdená objednávka. Potom nasleduje kontrola objednávky a nasleduje odoslanie objednávky. Po potvrdení objednávky dostanete na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli vo svojom profile, potvrdenie o jej prijatí. Objednávka sa archivuje na našom serveri.

Storno objednávky - storno objednávky môžete vykonať do 24 hodín poslaním emailu na kontaktné údaje uvedené na našej stránke.

4. PLATBA

Spôsob platby si zvolíte – ako Vám to vyhovuje:

dobierka - zaplatíte u kuriéra pri prevzatí tovaru, v EUR,  alebo CZK.

bankový prevod - zaplatíte faktúru bankovým prevodom na uvedené účty. Účet je v EUR, pre české objednávky vo FIO banke v CZK ( bez poplatku)

platba kartou cez terminál u kuriéra  

platba kartou z vašej banky  - platíte cez svoju banku

, bezplatne

 

6. DARČEKOVÝ POUKAZ, UPLATNENIE ZĽAVY

Darčekový poukaz s presným kódom si môžete uplatniť v hodnote 50€, 30€, 25€,20€ alebo výšku poukazu vytvorenú na mieru. Platnosť darčekového poukazu je 6 mesiacov od dátumu vydania - je to uvedené na darčekovom poukaze. Zľavy s kódom sú komunikované aktuálne, platia v obmedzenom čase - všetko je presne uvedené v našom e-shope,  na sociálnych sieťach alebo v emaily.

ZĽAVA NA PRVÝ NÁKUP - kód na zľavu Vám bude zaslaný emailom po registrácií.

NIE JE MOŽNÉ kombinovať viaceré zľavy spolu. Vždy si môžete uplatniť len jednu AKCIOVÚ ponuku.

7. LEHOTA DODANIA

V prípade, že tovar máme na sklade bude Vám zaslaný. Zvyčajne odosielame tovar nasledujúci pracovný deň po obdržaní platby za objednávku, v prípade dobierky hneď po spracovaní dokladov potrebných na jej zadanie doručovacej spoločnosti. Môže sa stať, že tovar bude vypredaný – v tomto prípade Vám ho objednáme a doručenie môže trvať 4 týždne. Budeme Vás informovať telefonicky, alebo emailom. Od odovzdania tovaru do rúk doručovateľskej organizácie sa tovar dostane do rúk adresáta zvyčajne na druhý až tretí pracovný deň.  Do Českej republiky môže byť doma 2-3 dni. Celková dodacia doba tak môže byť 3 až 5 pracovných dní. V prípade, že objednávka spadá do obdobia sviatkov, Vianoc či Veľkej noci, môže byť dodávka oneskorená pre veľký nápor na doručovaciu spoločnosť.

8. FORMA DODANIA

Objednaný tovar posielame ako doporučený list/balík (v závislosti od celkovej hmotnosti) alebo ako balíkovú dobierku . Do zahraničia mimo CZ objednaný tovar neposielame.

9. ZÁRUKA

Zákonom stanovená záručná doba je 24 mesiacov. Začína plynúť dňom doručenia zásielky konečnému odberateľovi. Pri odosielaní tovaru zákazníkovi sa snažíme o to, aby bol bezpečne zabalený. Zároveň ručíme za to, že celková cena uvedená na objednávke je konečná. PAPER BAGS s.r.o. neručí za oneskorené dodanie tovaru zavinené doručovacou spoločnosťou, nepresne uvedenou adresou objednávateľa ani za poškodenie tovaru počas prepravy. Akékoľvek otázky či pripomienky nám môžete posielať na našu e-mailovú adresu - uashmama@uashmama.sk. Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

  • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
  • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
  • sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť
  • náklady na dopravu k nám hradí kupujúci, dopravu späť ku kupujúcemu hradíme my. K reklamácii je potrebné pripojiť charakter chyby, kópiu kúpneho dokladu a reklamačný formulár Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez email, alebo písomne. Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu a o jej priebehu informujeme kupujúceho. Keďže tovar posielame do Talianska na posúdenie, môže sa stať, že doba reklamácie sa predĺži. Prosíme o trpezlivosť.
  • na všetok tovar poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom expedovania tovaru. Predávajúci zodpovedá za všetky chyby  výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním, nesprávnym ošetrením výrobku, alebo mechanickým poškodením, prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením materiálu, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zafarbením svetlej farby tovaru pri nevhodnej kombinácii odevu (tmavé džínsy), ďalej používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy), prepätím, napr. pri údere blesku, vplyvom magnetického poľa, pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu, mechanickým poškodením, teda ak je produkt - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod. Reklamácie sa nevzťahujú na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach a vami poškodené papierové vrecká, tašky, kabelky a doplnky 
  • nesprávne ošetrenie papierového materiálu Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho. Spolu s tovarom odošle kupujúcemu aj reklamačný protokol. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie
  • záručná doba na ponúkaný tovar je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri tovare uvedená dlhšia záručná doba a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Po vybavení reklamácie bude kupujúcemu odoslaný opravený tovar a reklamačný protokol
  • v prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom
  • PROSÍM POZORNE SI PREČÍTAJTE INŠTRUKCIE K STAROSLIVOSTI O PRODUKTY UASHMAMA®
9. VRÁTENIE/VÝMENA TOVARU

Vrátiť tovar môžete nepoužívaný a nepoškodený bez udania dôvodu do 14. dní od doručenia objednávky. Samozrejme budeme radi za Vašu spätnú väzbu, prečo tovar vraciate.

V prípade, že vám nebolo účtované poštovné, nakoľko vaša objednávka prevýšila sumu 89 EUR, poštovné vám bude odčítane zo sumy, ktorá vám bude dobropisovaná.

10.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podrobné informácie o OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV nájdete v odseku OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 https://uashmama.sk/ochrana-osobnych-udajov

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru, za dodanie správneho tovaru. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa predávajúceho), za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby). Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke www.uashmama.sk.

 

Obchodné podmienky platia od 20. 05. 2018