REKLAMAČNÝ PROTOKOL

Reklamačný protokol                                                                      

                                               

Kupujúci:

Meno/firma......................................................................................................................................................................

Adresa:..............................................................................................................................................................................

IČO: ..................................................................................................................................................................................

telefón:.............................................................................................................................................................................

e-mail:...............................................................................................................................................................................

Predávajúci:  

Meno / Obchodné meno: Paper bags s.r.o.

Adresa: Moyzesova 9, Nitra 94901, Slovensko

IČO:  48 069 752
telefón: 00421903455130, e-mail: uashmama@uashmama.sk

 

Adresa na zaslanie reklamovaného tovaru: Paper bags s.r.o., Moyzesova 9, Nitra 94901, Slovensko

 

 

Týmto reklamujem doleuvedený tovar s popisom závady:

 

Názov tovaru:.............................................................................................................................................................

Zakúpený dňa:............................................................................................................................................................

Číslo faktúry:..............................................................................................................................................................

Popis závady:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

 

Dátum:                                                                                                  Podpis kupujúceho:

Vyjadrenie predávajúceho:

Vyššie uvedený tovar sme prijali na reklamáciu. Na základe preverenia stavu a podľa nášho názoru

BOLA*  NEBOLA* reklamácia opodstatnená.

Návrh riešenia:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dátum:                                                                                                 Podpis predávajúceho: